مشخصات کاغذدیواری :
                      کاغذدیواری ها معمولا بصورت رول بسته بندی میشوند ، که بر اساس کارخانه

      سازنده کاغذدیواری و گل کاغذ دیواری طول و عرض رول کاغذدیواری تعیین میگردد .
    طول معمول رولهای کاغذدیواری حداقل ده متر و حداقل عرض آنها نیم متر میباشد .

    آلبومهای کاغذ دیواری متشکل از تیکه های بریده شده یکسری از همین رولهای کاغذدیواریست .

    مشخصات کاغذدیواریها در پشت تیکه های بریده شده درج میشوند ، که شامل نام آلبوم کاغذدیواری

    یکسری مشخصات درخصوص کیفیت کاغذدیواری مورد نظر و سایز رول و کد مختص مدل و طرح

    همان صفحه از کاغذدیواریست .

   

     

   

  
  

مقالات مرتبط

نظرات کاربران
5/5 1 0 0